+385 21 535 308

Intellisurvey – monitoring rada Vašeg sustava

 

Od 100% svih troškova u radnom ciklusu jednog kompresora, čak 75% otpada na utrošak potrošene električne energije. Zbog toga je važno da se postavi pitanje da li je naš sustav kontroliran i iskorišten na najučinkovitiji mogući način. Kontrola sustava IntelliSurvey jest jedinstvena vrsta usluge koja pruža uvid u stvarnu potrošnju komprimiranog zraka. IntelliSurvey mjeri protok struje pojedinog kompresora (maksimalno 4 kompresora) te konstantno prati tlak u sustavu komprimiranog zraka.
IntelliSurvey proces sastoji se od slijedećih funkcijskih stavki:
 
1.    Upoznavanje sa stanjem u procesnom postrojenju
 
2.    Spajanje opreme i mjerenje
 
3.    Programska obrada podataka mjerenja
 
4.    Podnošenje izvještaja o stanju i optimalizacija  sustava
 
Upoznavanje sa stanjem u procesnom postrojenju sastoji se od ispunjavanja tablice u kojoj detaljno unosimo sve podatke koji se odnose na to postrojenje npr; podatke o broju kompresora, potrebnom tlaku, filterima, sušačima zraka, itd.
 
 
 
Spajanje opreme i mjerenje se vrši uz pomoć IntelliSurvey tool kit koji se sastoji od četiri para strujnih kliješta kojima se obuhvaćaju dovodni kablovi na pojedinom kompresoru, zatim osjetnika tlaka te elektroničkog uređaja koji očitane podatke u intervalima od 1 sekunde, tokom cijele radne sedmice, zapisuje na memorijsku karticu.
 
 
 
 
IntelliSurvey mjerni uređaji se ostave na neko vrijeme da bilježe podatke potrošnje struje pojedinog kompresora kao i fluktuacije tlaka. Podatke je potrebno prikupljati barem 7 dana kako bi se mogli utvrditi svi režimi rada u tvornici (prva, druga, treća smjena, vikend, iznenadni događaji i sl.).
 
Programska obrada podataka mjerenja sastoji se od prikupljanja podataka i i njihovom obradom posebno dizajniranim softverom IntelliSurvey v.3.2, te na osnovu kojih se dobije "slika" potrošnje komprimiranog zraka kao i utrošak električne energije. Cilj ove usluge jest definiranje efikasnosti postojećeg sustava, uz mogućnost pronalaženja rješenja za povećavanje efikasnosti na račun smanjivanja potrošnje električne energije ukoliko se ukaže mogućnost za iste. Također dobivamo i uvid u statističku analizu maksimalne, minimalne i srednje vrijednosti jakosti el. struje i količinu protoka komprimiranog zraka (za svaki mjereni kompresor posebno).
 
 
 
 
 

 

Svaka daljnja odluka o povećanju efikasnosti je temeljena na stvarnim brojkama a ne predviđanjima. Detaljno mjerenje daje precizan odgovor što se zapravo događa unutar cjelokupnog sustava.
 
 
 
Podnošenje izvještaja o stanju i optimalizacija
 
Na osnovi prikupljenih podataka mjerenja, dobivamo kompletan uvid u rad sustava (sa svim njegovim nedostacima), te na osnovi toga možemo ponuditi i odgovarajuće rješenje. Slaba kontrola sustava očituje se kroz slijedeće aspekte:
 
  • Veliki broj učestalog startanja kompresora
  • ''Curenja'' zraka unutar sustava i druga nepredviđena umjetna potraživanja  
  • Velik broj istovremenog startanja različitih kompresora
  • Kapacitet spremnika komprimiranog zraka podkapacitiran
  • Potražnja veća od proizvodnje komprimiranog zraka
 
 
 
 
U cilju zaštite integriteta sustava i smanjenja troškova u potrošnji električne energije, korisniku preporučamo na koji način najoptimalnije raspolagati sa opremom. Naš glavni moto je sniziti nazivni tlak u sustavu (manji gubici curenja sustava – prosječno za oko 14%, manji utrošak el. energije) i stvoriti    ''zračnu branu'' koja bi služila kao akumulacija (za sve nenadane skokove u potrošnji).